Disputas: «Proxistant vision» og nye synsmaskiner - å se nært og fjernt på én gang

Master Synne Tollerud Bull ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Proxistant Vision

Synne Tollerud Bull, foto av kandidaten: Frode Olsen

Satellitter og droner er teknologier i sterk utvikling og de lar oss se verden på måter som kombinerer global oversikt og lokale detaljer i én kontinuerlig bevegelse. Google Earth er bare ett av mange eksempler på et fenomen Bull kaller «proxistant vision» - et begrep som kombinerer ordene proximity (nærhet) og distance (distanse).

De nye synsteknologiene har også historiske forelegg, og kan forstås i lys av tidligere visualiseringsformer som bykart på 1500-tallet eller utsiktsestetikken som kom til uttrykk i forbindelsene mellom film, ballongferder og pariserhjul på slutten av 1800-tallet. 1960-tallets TV-bilder av jordkloden sett fra verdensrommet utgjorde et faseskifte i denne utviklingen, og Bull viser at fokuset på proxistant vision i dag gjør det mulig å se nye sammenhenger mellom drone-navigasjon, 3D-animert film og datavisualisering. Proxistant vision er med andre ord et tekno-kartografisk rammeverk med vide kulturelle ringvirkninger, noe Bull også demonstrerer gjennom studier av arbeidene til sentrale kunstnere  i det 20. og 21 århundre, bl.a. Robert Smithson, Mark Lewis og Runa Islam.

Avhandlingens sentrale argument er at proxistant vision gir en illusjon av at verden er bygget opp av individuelle enheter organisert på en lineær skala fra mikro til makro. Men Bull viser at de nye synsteknologiene også kan gi oss konkrete erfaringer med nye former for dynamiske relasjoner på globalt nivå. Ulike tilnærminger til proxistant vision kan med andre ord ha stor betydning i en tid der livet på jorden i økende grad konfronteres med en menneskeskapt økologisk krise.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 10. januar 2020 kl. 10:15 i Forum auditorium, Forskningsparken. «The Political Dimensions of Proxistant Vision».

Bedømmelseskomité

  • Professor Mark Dorrian, University of Edinburgh (førsteopponent)
  • Universitetslektor Trond Lundemo, Stockholms universitet (andreopponent)
  • Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Eiri Elvestad

Veileder

Publisert 11. des. 2019 14:45 - Sist endret 10. feb. 2020 08:24