Disputas: Historienes sosiale kraft – hvorfor folk mobiliserer mot asylsøkere

Master Iris Beau Segers ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling ‘Not in my backyard’: A story-based local approach to anti-asylum-seekers’ centre mobilization in the Netherlands for graden ph.d.

bilde av doktorgradskandidat Iris Beau Segers

 

Hva får folk til å protestere mot asylsøkere? Er det på grunn av høyreradikale politikere, økonomisk nedgang, eller innvandringskritikere i medier? Den Nederlandske stipendiaten Iris Beau Segers mener at vi må se nærmere på historiene som sirkulerer i folks nabolag, og ikke bare fokusere på mer generelle sosiale faktorer knyttet på politikk, økonomi og medier alene.

I tre år har Segers forsket på en lokal protestbevegelse mot en asylmottak i et urbant nabolag i Nederland. Der har hun intervjuet innbyggere, lokalpolitikere, kommunalt ansatte og sosialarbeidere. I avhandlingen viser hun hvordan de økonomiske og kulturelle bekymringene folk har bare resulterte protester når bekymringene gjøres relevante for et nabolag gjennom lokale historiefortellinger. For eksempel ble økonomiske bekymringer knyttet til asylmottak en grunn til å protestere først når folk knyttet bekymringene til lokale historier om fattigdom og sosial ulikhet i nabolaget.

Segers viser også hvordan de lokale historiene om innvandring og asylsøkere er påvirket av mer generelle historier i ulike medier. Ved å kombinere analyser av intervjuer, etablerte nederlandske medier og sosiale medier, argumenterer Segers for at historiefortelling er den forklarende mekanismen som kobler individuelle perspektiver og bredere sosiale faktorer sammen. Tilsammen påvirker dette folk til å protestere mot asylsøkere i nabolaget.

Disputas

Iris Beau Segers gjennomførte en vellykket disputas 10. juni 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

Oppgitt emne: Mobilization theory and storytelling: Epistemological tensions and methodological implications

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veiledere

Arrangør

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 27. mai 2020 09:30 - Sist endret 5. feb. 2021 12:21