Disputas: Strømme, scrolle gjennom eller bla i en bok?

Master Linn-Birgit Kampen Kristensen ved Institutt for Medier og Kommunikasjon vil forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.): Digital or physical, streaming or turning pages? Digitization, diffusion and diversity in the book industry. A Norwegian case.

Bildet kan inneholde: person, hår, nese, hud, frisyre.

Hvordan leser vi bøker i dag? I et mangfold av lydboktjenester, e-bøker, digitale bibliotek og papirbøker – hvordan forholder leserne seg til det?

I Linn-Birgit Kampen Kristensens avhandling undersøker hvordan den norske bokbransjen er digitalisert, og hvordan tjenestene spres ut i befolkningen. Ved hjelp av befolkningsundersøkelser og en brukerundersøkelse gjennom Nasjonalbibliotekets arkivtjeneste, tidligere Bokhylla.no, samt intervju med bokstrømmetjenester kartlegges bruk av digitale og fysiske boktjenester i Norge. Avhandlingen tar for seg mangfold i distribusjon og brukere, og finner ut at bruken av digitale boktjenester varierer mye, og er avhengig av andre faktorer en rent demografiske trekk hos leseren.

De digitale tjenestene åpner for flere alternativer for lesing, og det sås tvil om bokbransjens frykt om at det digitale tar over for det fysiske forbruket. Avhandlingen konkluderer at en kombinasjon av digitale og ikke-digitale boktjenester skaper mer mangfoldig bruk, og treffer mer mangfoldig enn hvis fokus ligger på enten digitalt eller ikke-digitalt.

Avhandlingen er en del av «Digitization and Diversity»-prosjektet tilknyttet BI Centre for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI, og er finansiert i KULMEDIA-programmet til Norges Forskningsråd.

 

Linn-Birgit Kampen Kristensen gjennomførte en vellykket disputas 3. november 2020.

Prøveforelesning

Oppgitt tema: Digitalization of the book industry: A comparison between Norway, Sweden and Denmark.

 

Vurderingskomite

Disputasleder

Veiledere

 

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 21. okt. 2020 12:46 - Sist endret 5. feb. 2021 15:06