Disputas: Hvilken verdi har lokale nyheter?

Cand. Polit. Ragnhild Kr. Olsen vil 5. juni forsvare sin avhandling The value of local news. Unpacking dynamics of local newspapers’ value creation for audiences and society for graden ph.d.

 

Bildet kan inneholde: person, hår, hud, hake.

 

Lokalaviser har tradisjonelt spilt en viktig rolle i norske lokalsamfunn som informasjonskilde, debattarena og lokal kulturbærer. Slik skaper lokalavisene samfunnsmessig verdi. Samtidig er de kommersielle virksomheter som skaper økonomisk verdi på et dobbelt marked ved å selge nyheter til publikum og ved å selge annonsørene tilgang til publikum. I overgangen fra papir til nett har lokalavisene mistet store inntekter fra annonser, og betaling for nyheter fra publikum har blitt viktigere. Men er publikum villige til å betale? Og hvis ikke – hva betyr det for avisenes verdiskapning?

I sitt doktorgradsarbeid har Ragnhild Kr. Olsen undersøkt hvordan lokalaviser forsøker å utvikle en bærekraftig forretningsmodell ved å innføre brukerbetaling på nett - ofte kalt betalingsmur - og hvordan publikum responderer på dette.

Gjennom intervjuer med medieledere, spørreundersøkelser og dybdeintervjuer blant publikum og trafikkmålinger i lokale nettaviser, avdekker forskningen hennes verdistrømmer og brudd i verdistrømmer mellom lokalaviser, publikum og samfunn. For allerede eksisterende avisabonnenter med høyere inntekt og utdanning, flyter verdistrømmer relativt lett, men blant folk med lavere alder, inntekt, utdanning og interesse for lokale nyheter, avdekkes det brudd i verdistrømmene fordi disse gruppene ikke vil betale for lokale nyheter og distanserer seg fra lokalavisa.

Innføring av brukerbetaling på nett kan være et viktig grep for lokalavisenes økonomiske verdiskapning. Samtidig kan det ha negative konsekvenser for den samfunnsmessige verdiskapningen når enkeltgrupper i befolkningen blir stående på utsiden av betalingsmuren.

Ragnhild Kr. Olsen (f.1970) er utdannet Cand.Polit. fra Universitetet i Oslo. Hun har vært stipendiat ved Digitization and Diversity-prosjektet ved Handelshøyskolen BI, finansiert av Norges forskningsråd gjennom KULMEDIA-programmet. Hun er ansatt ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet. Olsen har blant annet bakgrunn som analysesjef fra Amedia der hun jobbet med innføring av brukerbetaling.

Prøveforelesning

 

Disputas

Ragnhild Kr. Olsen gjennomførte en vellykket disputas 5. juni 2020.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marcel Broersma, University of Gronningen (Førsteopponent)
  • Professor Lisbeth Morlandstø, Nord Universitet (Andreopponent)
  • Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (Komiteens administrator)

Leder av disputas

Veileder

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 22. mai 2020 10:49 - Sist endret 5. feb. 2021 12:18