Disputas: Territorium formes og opprettholdes gjennom journalistiske tekster

Cand.philol. Jørgen Alnæs ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin avhandling Tekst og territorium. Det norske Antarktis i norske nyhetstekster, 2005 – 2019 for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Jørgen Alnæs, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Gjennom norske nyhetsmedier befestes det norske kravet om suverenitet i Dronning Mauds land. Dermed bidrar nyhetsmediene til at området blir mer norsk, til tross for at Antarktistraktaten har lagt til rette for at det skal være en global allmenning.

Et territorium er en elastisk størrelse som hele tiden må opprettholdes eller reforhandles. Slike prosesser er spesielt tydelige i Antarktis. Her forsøker Norge og andre land som har gjort krav på landområder å styrke kravenes status gjennom suverenitetsfremmede handlinger, eller såkalt sovereignty perfomance. Dette kan være å markere tilhørighet til det aktuelle landområdet gjennom materielle investeringer som bygninger og infrastruktur eller gjennom stedsnavn, kart, litteratur og journalistikk.

Norske myndigheter hevder at Dronning Mauds land er et norsk biland. Men området er regulert av Antarktistraktaten, noe som gjør at Norge ikke har noen andre rettigheter her enn en hvilken som helst annen stat som er aktiv i Antarktis. I norske journalistiske medier framstår likevel Dronning Mauds land som et norsk område.

Avhandlingen viser at i mediedekningen av Dronning Mauds land peker mange små detaljer i én retning: Nyhetsartikler, enkeltformuleringer, kart og fotografier danner til sammen en forestilling om Dronning Mauds land som en naturlig og etablert del av Norge. En slik forestilling er med på å opprettholde territoriet, og mediedekningen får dermed geopolitiske konsekvenser. «Tilsynelatende prosaiske og upolitiske detaljer i norske avistekster er brikker i et internasjonalt spill om ressurser, kontroll og territorielle rettigheter».

Bestill et digitalt eksemplar av avhandlingen.

Prøveforelesning

 

Oppgitt emne: "Journalistikk og reiseskildringer: Sjangermessige og narrative sondringer"

Publisert 3. november 2021.

Bedømmelseskomité

Professor André Jansson, Karlstads Universitet (førsteopponent)

Professor Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger (andreopponent)

Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Instituttleder Eiri Elvestad

Veiledere

Professor Espen Ytreberg, Universitetet i Oslo

Professor Frits Andersen, Aarhus Universitet


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 15. okt. 2021 15:36 - Sist endret 3. nov. 2021 10:10