Anders Johansen: Den politiske retorikkens historie i Norge

Anders Johansen, professor ved Universitetet i Bergen, kommer til UiO  for å holde seminar basert på boken Komme til orde - politisk kommunikasjon 1814-1913.

Anders Johansen. Boken "Komme til orde - En presentasjon av den politiske retorikkens historie i Norge"

Anders Johansen ga ut boka Komme til orde i 2019. Foto: UiB/Universitetsforlaget.

NB: Du kan også følge seminaret på zoom på denne lenken.

Om seminaret

Anders Johansens bok Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913 (2019) innebærer en sjeldent nyskapende forståelse og beskrivelse av norsk politisk historie.

Johansen viser hvordan fortellingen om utviklingen av det norske demokratiet, slik det ble konstituert gjennom grunnlovsvedtaket 17. mai 1814, også må innlemme undersøkelser av hvordan den politiske retorikken tas i bruk som redskap for praktisk politikk.

I Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913 beskriver Johansen hvordan en norsk retorisk ytringskultur utviklet seg fra Grunnlovens tilblivelse i 1814 til innføringen av allmenn stemmerett i 1913. Som forvaltere av et ekskluderende og elitistisk deliberasjonsideal, var det embetsmennene som tok ordet i store deler av 1800-tallets Storting.

For andre grupper var det nødvendig å skape nye og/eller erobre etablerte arenaer for retorisk utfoldelse, slik som folkemøter i regi av de fremvoksende organisasjonene, eller den skriftbaserte offentligheten i aviser, bøker og tidsskrifter.

Ved å dokumentere denne historien, illustrerer Johansen samtidig hvordan demokratisk deltakelse og tilgangen til makt krever kompetanse i og erfaring med retoriske normer og kjennskap til retoriske tradisjoner.

På seminaret vil Johansen presentere bokens grunnleggende temaer og det vitenskapelige grunnlaget for den retorikkhistoriske tilnærmingen til norsk politisk historie

Vel møtt!

Publisert 23. okt. 2020 12:05 - Sist endret 23. okt. 2020 12:46