Ett år etter nedstengningen: Betydningen av kommunikativ åpenhet for å bygge tillit

Hvilke kommunikasjonsstrategier har de skandinaviske landene valgt i håndteringen av covid-19? Digitalt seminar med kommunikasjonsforskere fra Norge, Sverige og Danmark.

Røde virusfigurer på svart bakgrunn
Foto: Pixabay.

11. mars 2020 mars stengte Danmark ned. 12. mars 2020 gjorde Norge det samme. I Sverige valgte man en annen strategi. Lenge viste imidlertid målinger i alle tre landene en formidabel oppslutning og høy grad av tillit til helsemyndighetene. I dag er bildet mer sammensatt. Hva kan forklare dette?

I dette panelet diskuterer vi betydningen av ulik kommunikativ åpenhet, blant annet med utgangspunkt i forskningen i prosjektet Retorikk om pandemi – et samarbeid mellom Universitetene i Oslo, Bergen, Roskilde og Örebro.

Vi presenterer observasjoner om betydningen av åpenhet for myndighetenes tillitsskapende kommunikasjon, med fokus på de skandinaviske landene. Foredragene følges av inviterte kommentarer og spørsmål fra kolleger og fagpersoner, etterfulgt av en åpen diskusjon.

Deltagere

  • Danmark – Sine Nørholm Just (Roskilde Universitet)
  • Norge – Truls Strand Offerdal (Universitetet i Oslo) og Frederic Bouder (Universitetet i Stavanger)
  • Sverige – Joel Rasmussen (Örebro universitet)
  • Moderator: Øyvind Ihlen (Universitetet i Oslo)

Inviterte kommentarer:

  • Eva Ziegler Tholstrup (Sundhedsstyrelsen, DK)
  • Michael Bang Petersen (Aarhus Universitet)
  • Anne Kaun (Södertörns högskola)

Delta i seminaret på Zoom

Vis din interesse og inviter dine kontakter via Facebook.

Aftenpostenkronikk om tematikken
 

Publisert 10. mars 2021 09:37 - Sist endret 17. mars 2021 11:58