Medieforskerkonferansen 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

Tillit til medmennesker, samfunnsinstitusjoner og systemer er avgjørende for et velfungerende samfunn. Men hvilken betydning har tillit i et samfunn der data og tjenester er overalt?

Gruppe mennesker som scroller på smarttelefoner.
Foto: Robin Worrall, Unsplash

Årets program for den norske medieforskerkonferansen løfter opp utfordringer knyttet til tillit og konsekvensene av en gjennomgripende utvikling mot et «datafisert» samfunn. Konferansen samler medieforskere i Norge, men temaene som tas opp er relevante for mediebransjen, studenter, politikere, kommunikasjonsrådgivere og andre.

Tillit spiller en avgjørende rolle for medienes legitimitet og samfunnsrolle. Men hvordan konseptualiseres og måles tillit til medier? Hvor stor (eller blind?) tillit bør folk ha til medieinnhold? Hvordan henger en mulig tillitskrise sammen med den teknologiske utviklingen og endringer i arbeidshverdagen til journalister? Medie- og teknologiutviklingen har videre ført til at mediemangfold som en mediepolitisk og demokratisk målsetning også må diskuteres som en utfordring: hva vil det si å vokse opp og leve i et mangfoldig, men også fragmentert og uoversiktlig medielandskap? Hvilke krav stiller vår tids mediemangfold som demokratisk mulighet og utfordring til kritisk medieforståelse?

Den teknologiske utviklingen har utvidet hvilke aktører vi avhenger av å ha tillit til; fra mennesker til maskiner og systemer. Teknologiske systemer må være transparente og forutsigbare for å fremstå som pålitelige. Har vi tillit til teknologien? Problemstillinger knyttet til tillit til data, prosessering av data og algoritmer er ikke lenger et domene for spesielt interesserte – maskinprosessering av data griper inn i vår hverdag og påvirker vår forståelse av verden. Eksempler inkluderer hvordan muligheten til å manipulere bilder har blitt allment tilgjengelige: vi kan ikke lenger stole på det vi ser. Vi er vitne til en tilsvarende utvikling innenfor levende bilder, og kanskje særlig med utviklingen av «deep fakes».

Når data og tjenester er kontinuerlig allestedsnærværende, er det vanskelig for den enkelte å ha kontroll over egne data i den globale dataflyten. Er tillit en sentral valør for plattformer som behandler data for å personalisere innhold og tjenester? Digitale mediers økte tilstedeværelse i folks liv er også forbundet med ambivalens og motstand og forestillinger om digitale arenaer som mindre autentiske, meningsfulle og sanne. I vår samtid er det interessant å reise spørsmål om motreaksjonene: hvem trekker seg tilbake, kobler av og hvorfor? Hvordan skal vi forstå digital motstand og tilbaketrekking, og hvor kommer mistilliten til det digitale fra?

 

Koronaviruset: Konferansen arrangeres online. Vi håpet at Medieforskerkonferansen 2020 skulle bli den en fysiske konferansen vi kunne dra på i år, men besluttet 21. august at risikoen vil bli for betydelig. 

Mer informasjon om digital løsning for gjennomføring følger i løpet av september.   

Arrangør

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, arrangerer årets konferanse på vegne av Medieforskerlaget.

 

Bildet kan inneholde: tekst, font, logo.

Arrangementskomiteen for Medieforskerkonferansen 2020 består av professor Marika Lüders (leder av komiteen), professor Øyvind Ihlen, professor Elisabeth Staksrud, førstelektor Steffen Krüger, instituttleder ved IMK og leder av Norsk medieforskerlag Eiri Elvestad og administrativ leder Stine Bjørlow Dalsøren. Aller er tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Program og påmelding

Konferanseprogram

Arbeidsgrupper

Konferansen er åpen for alle, men krever påmelding.

Informasjon om påmelding og deltakeravgift

Kontaktpersoner for konferansen:

Emneord: Medier og kommunikasjon, Medier og samfunn, Mediemangfold, Tillit
Publisert 18. mars 2020 11:41 - Sist endret 11. sep. 2020 12:25