Prisutdeling

På Medieforskerkonferansen skal det deles ut fem priser:

Medieforskerlagets formidlingspris. Tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsorden i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt.

Medieforskerlagets hederspris. Tildeles en norsk medieforsker som over lang tid har levert viktige bidrag til fagfeltets utvikling. Prisen går til en person som har gjort en betydningsfull innsats på et høyt faglig nivå, og som har satt varige spor etter seg både i det faglige miljø og i samfunnet for øvrig.

Nominasjoner til formidlingspris og hederspris sendes til medieforskerlagets leder Eiri Elvestad (eiri.elvestad@media.uio.no). 

 

Ny pris: Beste vitenskapelige artikkel. Medieforskerlaget introduserer i år en pris for beste vitenskapelige artikkel (norsk eller engelsk). Nominasjoner sendes inn ved å sende inn artikkel og begrunnelse for hvorfor denne bør nomineres. Artikler som nomineres må være publisert etter Medieforskerkonferansen i Bodø (oktober 2018).

Nominasjon til beste vitenskapelige artikkel sendes inn via Medieforskerlagets nettsider.

 

Ny pris: Fagfelleprisen. Norsk medietidsskrift deler også ut en ny pris under den norske medieforskerkonferansen i 2020. Med Fagfelleprisen ønsker NMT å hedre fagfeller som bidrar med kvalitativt gode og konstruktive tilbakemeldinger til våre artikkelskribenter. Redaksjonen i medietidsskriftet står bak innstilling og begrunnelse.

 

Medieforskerlagets pris til beste masterarbeid gis til beste masterarbeid som er sensurert i perioden 1. november 2018 til 15. september 2020. Prisen er på 10.000 kroner i reisestipend og ett års gratis NML-medlemskap. Oppgavene som nomineres må ha fått karakteren A eller B. Frist for nominering er 15. september 2020. Omtalen av arbeidet skal ha et omfang på 1-3 sider.

Nominasjon til beste masterarbeid sendes inn via Medieforskerlagets nettsider

 

Oversikt over tidligere prisvinnere

 

 

Publisert 18. mars 2020 11:41 - Sist endret 31. aug. 2020 09:21