Participation, engagement and trust (Politisk deltagelse, engasjement og tillit)

Forskergruppen studerer problemstillinger knyttet til politisk deltagelse og politisk engasjement, samt spørsmål om tillit.

Gruppen retter fokus mot dikotome forhold som politisk deltagelse vs tilbaketrekning, engasjement vs disengasjement, samt politisk tillit og mistillit. Nøkkelord som hat og mobbing på internett, mediemotstand, digital avvenning, falske nyheter står sentralt i gruppens arbeid.

Publisert 12. mars 2018 10:33 - Sist endret 12. mars 2018 10:33