English version of this page

Barn, unge og medier

Forskergruppen jobber med problemstillinger relatert til barn og ungdoms bruk av medier, og skal danne grunnlaget for et utvidet forskningsmiljø ved IMK.

Gruppen forsker på barn og unges bruk av internett og andre nettbaserte medier. Forskningen brukes blant annet for å utarbeide råd og anbefalinger til foreldre, ulike aktører og myndigheter som skal sikre trygg bruk av internett for barn og unge. Gruppen jobber med nyskapende forskning på områder relater til digitale medier, barn og familie. Dette inkluderer kjente risiko som digital mobbing og sexting, samt nye forskningsområder som netthat og radikalisering av ungdom. Vi er også opptatt av å se på den økte bruken av leker, klær og annet utstyr som er knyttet opp mot Internett (såkalt IoT).  Vi er særlig opptatt av forholdet mellom risiko og rettigheter i digitale rom.

I 2018 retter gruppen fokus på tett faglig samarbeid og samskriving for å gjøre gruppen bedre rustet til å koordinere større prosjekter. Gruppen skal også arbeide med H2020 søknad. Gruppen er en del av et stort internasjonalt nettverk (EU Kids Online).

Emneord: Barn og unges mediebruk, Internett, Sensur, Digital Media Literacy, Sexting, IoT, Mobbing, Mobile medier
Publisert 12. mars 2018 11:43 - Sist endret 19. juli 2019 15:59