English version of this page

Participation, engagement and trust (Politisk deltagelse, engasjement og tillit)

PET er et samarbeid mellom fire forskere som hver for seg har arbeidet med omdiskuterte aspekter ved dagens medieutvikling. Målet er å utvikle prosjekter i skjæringspunktet mellom gruppemedlemmens interesser og å etablere nettverk internt på IMK og med eksterne samarbeidspartnere. 

PET arbeider med problemstillinger som gjelder tillit vs mistillit, engasjement vs tilbaketrekning, deltagelse vs nettskepsis og mediemotstand. Eksempler på problemstillinger som diskuteres er falske nyheter, mediepopulisme, hatytringer på nett og digital detox.

PET har som formål å styrke IMKs publisering innen disse områdene og utvikle norske og internasjonale prosjekter i samarbeid med IMK-kolleger og eksterne samarbeidspartnere.  

Publisert 12. mars 2018 11:43 - Sist endret 19. juli 2019 15:59

Kontakt

Professor Trine Syvertsen