Mediale forskyvninger

Forskningsområdet undersøker hvordan sosiale, historiske, kulturelle og teknologiske endringer medfører forandringer av, og overføringer mellom, mediene. Dette er prosesser som utfordrer  forholdet vårt til mediene på flere plan, både perseptuelt, begrepsmessig, metodologisk og teoretisk. Med utgangspunkt i teknologiske og  sjangermessige forskyvninger vil forskningsområdet blant annet undersøke mediering som prosess, og som performativ funksjon.

Underområdet mediale forskyvninger omfatter blant annet:

  • Synne Skjulstads prosjekt BRANDO. Merkevarebygging og reklame inngår i tette relasjoner til kunstfeltet, samt til designdisipliner som grafisk design, web design og til arkitektur i offentlig/privat rom, og er også relatert til konsumentenes aktive deltakelse via kommunikasjonsteknologi. Hovedfokuset i prosjektet BRANDO (Branding and Advertising in Digital Domains) er å bedre forstå relasjonene mellom de overnevnte designfeltene og merkevarebygging i motebransjen gjennom tekstanalyser av kryssmediert kommersielt orientert kommunikasjon.
  • Taina Buchers doktorgradsprosjekt om subjektivering i sosiale medier sett fra et softwareperspektiv: Technologies of immediacy: understanding the interplay between subjects and time/location specific social software. Prosjektet ser blant annet på hvordan man kan forstå software medieestetisk og hvilke metodologiske utfordringer som ligger til grunn for å undersøke forholdet mellom "usynlige" software-prosesser og algoritmer og subjektet i sosiale medier. Se også Taina Buchers blogg.
  • (E) The Biometric Passport, a research project that is part of the cross-disciplinary research project The Archive in Motion. It investigates the current practices of biometric passports in a selection of western countries to discuss the subtle shift from identification papers to body surveillance that has taken place through the last part of the twentieth century. Conducted by Liv Hausken.
  • (E) Screenicity is a research project which addresses the new place of the image, the digital screen, and its new mobility within what is called the augmented city. It asks how the new digital and screen-based modes of aisthesis foster a new mode of urban experience, called screenicity. The project frames these media aesthetic transformations of contemporary city life through case studies of screen-based urban art. Art, here, functions as a privileged “entry point” for a general theory of the place of the image in digital culture. Conducted by Ingrid Hoelzl.
Publisert 11. okt. 2010 10:10 - Sist endret 4. jan. 2019 15:55