English version of this page

Medieestetikk

Forskningsgruppen Medieestetikk har som formål å undersøke hvilken rolle medienes uttrykksformer har for hva som formidles.

Wolfgang Tillmans, clouds ii (2008) 

Medieestetikk er et forskningsfelt hvor man er opptatt av mediets betydning for hvordan noe fremstår. 

Oppmerksomheten er rettet mot formidling (mediering), formidlingens materialitet og teknologi, og de medieerfaringer det aktuelle uttrykket synes å spille på eller forutsette.

Siden 2013 er fokusområdet det prioriterte forskningsområdet Imag(in)ing Technologies

Medieestetisk analyse

Gjennom medieestetisk analyse undersøkes konkrete fenomener som objekt for erfaring. Estetikk anses som det som gjerne med et gresk ord kalles aisthesis, dvs. en teori om kulturelt og historisk preget sansemessig erkjennelse. Dette betyr at man med et medieestetisk perspektiv er opptatt av hvordan sansing og persepsjon bidrar til å konstituere omgivelsene.

Sansing og persepsjon betraktes som historisk og kulturelt situert. Ved å presisere at denne estetikken er en medieestetikk understrekes en særlig oppmerksomhet omkring måten noe formidles på og formidlingens materielle dimensjon.

Medieestetikk er en betraktningsmåte som legger vekt på mediets betydning for hvordan noe fremtrer. Denne betraktningsmåten kan anlegges overfor et hvilket som helst objekt. Dette er ikke en normativ estetikk. Forholdet mellom betrakteren og objektet tenkes som et estetisk møte eller en estetisk situasjon. Innen medieestetikk vektlegges mediets betydning i dette estetiske møtet.

Tverrfaglig forskning

Medieestetikk er en arena for tverrfaglig forskning. Det tilhører ikke en bestemt disiplin, men er snarere et sett av perspektiver som man kan dra nytte av innen mange disipliner. 

Områdeleder Liv Hausken (foto: Espen Nersveen).
Medieestetikk er ledet av Liv Hausken (foto: Espen Nersveen)

Denne tverrfagligheten innebærer ikke at man slutter å arbeide innenfor en disiplin, men at man drar nytte av samarbeid med forskere fra andre disipliner, prøver å bli kjent med deres forskningsobjekter og teorier, for slik å se tydligere det som er ens eget. Det dreier seg altså om en tverrfaglig forskning hvor noe av formålet er å få distanse til det kjente og se at andre fagområder kan fungere som et reservoar av alternative tilnærmingsmåter, holdninger og former for kunnskap.

Forskergruppen Medieestetikk møtes jevnlig for å utveksle ideer om prosjekter og publikasjoner, lese og diskutere hverandres forskningsarbeider underveis og diskutere tekster som er av medieestetisk interesse. Gruppen arrangerer også åpne månedlige seminarer.

Nyttige snarveier

Publisert 25. mai 2010 09:14 - Sist endret 19. juli 2019 15:59

Kontakt

Liv Hausken

Tel: +47 22 85 04 36

liv.hausken@media.uio.no

 

Claudia Leonie Viola Merkl

c.l.v.merkl@media.uio.no