English version of this page

Gjesteforskeropphold på IMK

Vitenskapelig ansatte ved IMK er velkommen til å invitere gjesteforskere fra forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet på kortere opphold ved IMK.

Alle vitenskapelig ansatte ved IMK kan ta initiativ til å invitere gjesteforskere på kortere opphold ved IMK. Det forutsettes at gjesteforskerens opphold skal bidra til faglig utbytte både for den enkelte ansatt og for IMK som helhet.Formålet med gjesteforskeropphold er å bygge nasjonale og internasjonale nettverk, styrke samarbeid om publikasjoner, prosjektsøknader og/eller forskningsprosjekter.

Et gjesteforskeropphold forutsetter en etablert kontakt mellom gjesteforskeren og den faglige kontakten på IMK. Den faglige kontakten på IMK må ha tid og ressurser for å fungere som "fadder" for gjesteforskeren under hele oppholdet.

Vilkår

- Gjesteforskere får tilgang til universitetsbiblioteket og e-publikasjoner på UiO.

- Gjesteforskere får mulighet for deltagelse i faglige seminarer og workshoper ved IMK.

- En eventuell tildeling av fysisk arbeidsplass ved IMK vurderes etter behov, og må søkes om i god tid i forkant av besøket.

- Plassen vil bli tildelt ut fra kontorkapasiteten, og innebærer som regel en plass i et delt kontorlandskap eller i en av lesesalene.   

- Gjesteforskere involvert i pågående eller planlagte samarbeidsprosjekter mellom IMK og andre institusjoner vil bli prioritert.

- Søkere som ikke behersker norsk, svensk eller dansk, må beherske engelsk.

 

Praktisk informasjon:

  • Vi har dessverre ikke mulighet til å finansiere gjesteforskeropphold. Tilreisende forskere må selv sørge for den praktiske tilretteleggingen rundt oppholdet, og skaffe seg et sted å bo under oppholdet. Antall gjesteforskerboliger ved UiO er meget begrenset, og det anbefales å undersøke det private leiemarkedet i tillegg.
  • Et gjesteforskeropphold på IMK kan innvilges for maksimum tre måneder. Det kan søkes om forlengelse innen fire uker før oppholdets slutt. Eventuell forlengelse vil imidlertid være avhengig av ledig kapasitet.
  • Alle gjesteforskere må ha med eget datautstyr (laptop).

Hvordan søke?

  • Søknaden må sendes inn senest en måned før planlagt opphold.
  • Gjesteforskeren må benytte skjema for søknad om gjesteforskerplass.
  • CV og motivasjonsbrev må følge søknaden.
  • Søknaden kan bli sendt til vurdering til flere vitenskapelige ansatte ved IMK enn bare den faglige kontakten.
  • Behandlingstiden er mellom en to tre uker (i sommerperioden kan svarfristen være noe lengre på grunn av ferieavvikling). Antall plasser er begrenset, og vi har i perioder stor pågang. Instituttet forbeholder seg retten til å avvise søknader uten nærmere begrunnelse.
Publisert 8. des. 2014 16:53 - Sist endret 31. aug. 2018 10:51