English version of this page

Barn, unge og medier

IMK har et stort miljø av forskere som jobber med problemstillinger relatert til barn og ungdoms bruk av digitale medier. Forskerne tilknyttet denne gruppen leverer nyskapende forskning om barn, ungdom, familier og foreldreskap i en digital mediehverdag.

Om gruppen

Forskerne i denne gruppen er opptatt av balansen mellom risiko og rettigheter i digitale medier og deltar i nasjonale og internasjonale nettverk med myndigheter, bransje-aktører og andre som jobber med relaterte problemstillinger. Forskningen brukes blant annet for å utarbeide råd og anbefalinger for trygg mediebruk blant barn og ungdom.

Sentrale temaer det forskes på:

  • digital mobbing
  • sexting
  • netthat
  • radikalisering
  • seksuell trakassering 
  • selvskading
  • tingenes internett (leker, klær og annet utstyr som er knyttet til Internett)
  • foreldre mediering 
  • digital kompetanse og motstandsdyktighet.

Nettverk

Forskere i denne gruppen deltar i to større tverrfaglige nordiske og internasjonale forskningsnettverk: 

Emneord: Barn og unges mediebruk, Internett, Sensur, Digital Media Literacy, Sexting, IoT, Mobbing, Mobile medier
Publisert 30. mars 2020 10:00 - Sist endret 6. mai 2020 11:06