Webinar om digitalt foreldreskap

9 februar 2021 arrangerer Barn, unge og medier-gruppen på IMK et webinar om digitalt foreldreskap i forbindelse med Safer Internet Day.

Far som sitter og ser på nettbrett mens barna leker med lego ved siden av. Alle smiler.

Adobe Stock

Er du interessert i forskning om digitalt foreldreskap?

Under dette webinaret inkluderer vi direktesendte bidrag fra forskere som jobber med dette temaet både i Norge og internasjonalt, inkludert Professor Sonia Livingstone (LSE, UK), Elisabeth Staksrud, Eiri Elvestad, Kristinn Hegna og Khalid Ezat Azam (UiO, Norge) og Mari-Ann Letnes (NTNU, Norge).

Vi legger frem funn fra en rekke forskningsprosjekter om foreldrenes tilnærminger til barns bruk av digitale medier, både før, under og etter koronakrisen. 

Webinaret inngår i et større program som arrangeres i forbindelse med Safer Internet Day og i samarbeid med Medietilsynet. For mer informasjon om programmet for øvrig se Medietilsynet sine nettsider.

Webinaret er på norsk og arrangeres som en del av Digiskills prosjektet.

Det foreløpige programmet for webinaret er:

0930-0945: Åpning og innlegg fra Sonia Livingstone (LSE) basert på hennes bok ‘Digital Parenting’ (Et blikk på internasjonal forskning på dette temaet)
0945-0950: Filmvisning fra Digiskills prosjektet
0950-1000: Eiri Elvestad og Elisabeth Staksrud fra UiO presenterer forskningsfunn fra 'Digitalt foreldreskap i Norge' -prosjektet

1000-1010: Khalid Ezat Azam fra UiO presenterer funn om Norske foreldres bekymringer rundt dataspill 
1010-1015: Filmvisning fra Digiskills prosjektet
1015-1025: Kristinn Hegna fra UiO presenterer kvantitative funn fra KiDiCoTi prosjektet (Children's Digital Lives in Corona Times).
1025-1030Mari-Ann Letnes fra NTNU presenterer kvalitative funn fra KiDiCOTi prosjektet .
1030-1040: : Filmvisning fra Digiskills prosjektet
1040-1100: Panel diskusjon

Emneord: digitalt foreldreskap, Digital kompetanse, Barn og unges mediebruk, Koronakrisen, EU Kids Online
Publisert 16. des. 2020 12:33 - Sist endret 7. jan. 2021 09:23