Ny rapport fra Barn, unge og medier-gruppen

Forskere ved Barn, unge og medier-gruppen har utgitt en ny rapport om digitalt foreldreskap.

Om rapporten

Denne rapporten er resultatet av et samarbeid mellom forskere ved Instituttet for medier og kommunikasjon ved UiO, og forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den baserer seg på data fra EU Kids Online undersøkelsen samlet inn 2018 både i Norge og et utvalg europeiske land samt intervjuer med 10 norske familier (hvor foreldre og barn ble intervjuet sammen) gjennomført i 2019. Intervjuene ble gjennomført som en del av prosjektet «Digitalt Foreldreskap i Norge».

Rapportens hovedfokus er på hvilken rolle foreldre i Norge spiller for barnas bruk av digitale medier. Der sammenlignbare data fra andre europeiske land er tilgjengelig, sammenlignes foreldre i Norge med foreldre i andre land. Rapporten undersøker videre hvordan sosiale forskjeller mellom foreldre kan gi ulikheter i hvordan man utøver det digitale foreldreskapet og hvilke konsekvenser dette kan få for barna. Til slutt brukes både data fra EU Kids Online spørreundersøkelsen og familieintervjuene til å si noe om hvordan foreldre og barn i de samme familiene opplever foreldrenes digitale foreldreskap/medieoppdragelsen.

Gjennomgående har sosiale forskjeller mellom foreldrene, her sett i forhold til foreldrenes utdanningsnivå og familieinntekt, betydning for hva foreldrene bekymrer seg for og hvordan familier håndterer sin digitale hverdag og barnas mediebruk.

Om digitalt foreldreskap

Digitalt foreldreskap er et samarbeidsprosjekt finansiert av RAM programmet ved Medietilsynet. Det er et samarbeid mellom forskere ved Instituttet for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og Universitetet i Sørøst-Norge.

Kontakt

Se nettsiden vår for mer informasjon om Barn, unge og medier-gruppen.

Publisert 19. apr. 2021 10:18 - Sist endret 11. juni 2021 13:37