Karen Barad, hedersdoktor 2016, om materialets meningsskapande betydelse för och inom konsten. 22 oktober

HDK har äran att informera om årets hedersdoktor vid konstnärliga fakulteten: KAREN BARAD, fil.dr. i teoretisk fysik och idag professor vid institutionen för feministiska studier vidUniversity of California Santa Cruz. Under hennes besök i Göteborg kommer hon hålla en öppen föreläsning och ett samtal lördagen 22 oktober.

Med sin bok Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning (2007), har Karen Barad tillfört viktig kunskap inom fysik, feministisk teori och filosofi i frågor som rör vetenskap och rättvisa. Hennes arbeten har även genererat nya perspektiv för konstnärlig och pedagogisk forskning och praktik. Idag är hon ett inflytelserikt och aktuellt namn som ofta dyker upp inom olika konstnärliga och pedagogiska sammanhang. Karen Barads idéer, teorier och förhållningsätt kan bli viktiga beståndsdelar i en fördjupad etisk utveckling av det konstnärliga fältet, men även i relationen till andra ämnen.

Mening är inte bara språk, tolkning, kultur utan mening är även materiell; eller för att säga det med Karen Barads egna ord i artikelnPosthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter (Barad, 2003) ”… en förändrad performativitet – en materialistisk, naturalistisk, och posthumanistisk – som låter materia bli en aktiv deltagare i görandet av världen, i dess pågående intra-agerande. Det är nödvändigt att vi förstår vad materia har för betydelse” (Åsberg, Hultman & Francis, 2012 s.78).  Barads utgångspunkt ligger bland annat i teoribildningar hos Niels Bohr, Judith Butler, Michel Foucault, Donna J. Haraway och Jacques Derrida. Hon har på ett innovativt sätt utvecklat egna tolkningar som har stor relevans för transdisciplinära arbeten inom forskning, konst och pedagogik. Genom introduktionen av begreppetetisk onto-epistemologi i ifrågasätter hon motsatsförhållanden mellan varande och kunnande, och belyser det som uppstår i mötet mellan material, människa, icke-människa och omgivningen på nya sätt.

För HDK och Konstnärliga fakulteten som helhet betyder hennes teorier och perspektiv mycket då hon både presenterar och ger ny förståelse kring materia och material på olika plan. Karen Barads idéer, teorier och förhållningsätt kan bli en viktig beståndsdel i en fördjupad etisk utveckling av hela Konstnärliga fakultetens ingångar; Design, Musik, Pedagogik, Bildkonst, Performance, Teater, Litteratur, Konsthantverk med flera, men även för kopplingar utanför fakultetens disciplinära gränser.
 

DATUM: Lördag 22 oktober

TID:  13.00 – 16.00
13.00 – 14.00: Karen Barad håller föreläsning om sina teorier och ingångar
14.15 – 15.15: Paneldiskussion
15.25 – 16.00: Frågor och kommentarer från publiken.

PLATS: Sjöströmsalen, Högskolan för scen och musik (HSM), Artisten, Fågelsången 1, Göteborg

Publisert 30. sep. 2016 10:12 - Sist endret 30. mars 2020 21:49