2012

Tidligere

Tid og sted: 7. des. 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Last seminar of the year.

Tid og sted: 2. nov. 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

The theme of the seminar is phenomenology.

Tid og sted: 12. okt. 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

The topics of the October seminar are "Individualism and neoliberalism on the screen" and film, phenomenology and Vivian Sobchack.

Tid og sted: 7. sep. 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Jon Inge Faldalen presenterer tre tekster om Edmund Husserl fra Edmund Husserl av Sven-Olaf Wallenstein (ed.)

Ove Solum viser Pål Sletaune's kortfilm "Eating Out" for diskusjon. 

Tid og sted: 24. aug. 2012 13:1516:00, Glassburet

Høstens første medieestetisk seminar!

Mer informasjon kommer snart.

Tid og sted: 1. juni 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Sommeravslutning og toårsjubileum!

Nadège Lourme Hanssen-Bauer legger frem teksten A Cinematic Embodied Ethics  til  diskusjon og for tilbakemeldinger.

Karolina Bieszczad-Roley legger frem tekst til diskusjon. Tittelen følger nærmere seminaret.

Tid og sted: 4. mai 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Jon Inge Faldalen legger frem teksten "Enfoldment and Infinity. An Islamic Genealogy of New Media Art" av Laura U. Marks (2010).

Tid og sted: 13. apr. 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Sara Rundgren Yazdani  legger frem et kapittel fra sin masteroppgave: "Re-inventing the Portrait".  

Håvard Vibeto presenterer tekst av Harold A. Innis: "The Bias of Communication" fra 1951. Vedlagt finner dere også teksten "Harold Adam Innis and Marshall McLuhan" (1967) av James W Carey. Denne teksten er lagt ved som smågodt til de som gjerne vil ha litt mer kontekst og drøfting av forholdet Innis/McLuhan.

Tid og sted: 2. mars 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Steffen Krüger legger frem paperet Between Mourning, Melancholia, and Repression – Media Reactions to recent findings of Neo-Nazi Terrorism in Germany til diskusjon og for tilbakemeldinger.

Audun Solli legger frem teksten Analyzing society by viewing cinema: The why and the how with Gilles Deleuze and Robert Entman til diskusjon og for tilbakemeldinger.

Tid og sted: 3. feb. 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Ingrid Hoelzl jobber for øyeblikket med et kapittel i sin kommende bok. I den forbindelse ønsker hun å diskutere en av tekstene som er sentrale for tenkningen i dette kapittelet. Vedlagt finner dere derfor "Entering a risky territory" av Bruno Latour et al.

Ingrid Holzl vil også presentere en kort video før diskusjonen. Merk at denne presentasjonen og diskusjonen vil foregå på engelsk.

Johanne K. Servoll presenterer utdrag fra McLuhans Gutenberg Galaxy.

Tid og sted: 6. jan. 2012 13:1515:00, Glassburet, IMK

Ragnhild Tronstad og Synne Skjulstad legger frem teksten Persuasive Interaction til diskusjon og for tilbakemeldinger.

Ingrid Hoelzl presenterer kanadisk medieestetikk. Tekster: kapittel 9 og 10 fra Janine Marchessaults bok Marshall McLuhan: Cosmic Media. Presentasjonen og diskusjonen vil foregå på engelsk.