2016

Tidligere

Tid og sted: 2. des. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Karin Kukkonen legger fram utkast til kapittel til boken "How the Novel Found its Feet: Embodiment in Eighteenth-Century Fiction»

Sara Orning og Ingvil Hellstrand presenterer den kommende artikkelen "Posthuman omsorg: kjønn, kropp og affekt i TV-serien Real Humans"

Tid og sted: 4. nov. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Sara R. Yazdani viser et tidlig videoverk, Tv Snow (1987), av Wolfgang Tillmans og innleder til diskusjon om “On Wolfgang Tillmans’s Tv-Snow” som inngår i hennes doktorgradsarbeid.

Jørgen Alnæs legger fram Edward W. Sojas "The trialectics of Spatiality" til diskusjon. Dette er et kapittel i boka Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places (1996)

Tid og sted: 14. okt. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Jon Inge Faldalen presenterer en tekst med arbeidstittelen "Lumiére and the Still Einstellung of Early Cinema" .

Susanne Østby Sæther legger frem  «Introduction: The Becoming Topological of Culture» av Celia Lury, Luciana Parisi og Tiziana Terranova fra tidsskriftet Theory, Culture, Society

Tid og sted: 2. sep. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Susanne Østby Sæther presenterer introduksjonen til en antologi hun redigerer sammen med Synne Bull, med arbeidstittel Screen Space Reconfigured

Sara R. Yazdani legger fram et kapittel fra Wolfgang Ernst’s seneste bok Chronopoetics: The Temporal Being and Operativity of Technological Media

Tid og sted: 26. aug. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Gry Cecilie Rustad og Steffen Krüger legger fram utkast til artikkel om resepsjonen av NRKs dramaserie Skam og Skams etablering av transitional spaces på nett for målgruppen den retter seg mot.

Synne Bull legger fram "(not) in place: The Grid, or Cultural Techniques of Ruling Spaces» av Bernhard Siegert i Cultural techniques: Grids, filters, doors, and other articulations of the real, Fordham univ. press NY 2015

Tid og sted: 3. juni 2016 13:1516:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Forskningsområdet Media Aesthetics ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminarer den første fredagen i hver måned. Våren 2016 vil vi fortsette å legge frem og diskutere medieestetiske tekster.

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 13. mai 2016 13:1515:00, Rom 410, IMK, Forskningsparken

Forskningsområdet Media Aesthetics ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminarer den første fredagen i hver måned. Våren 2016 vil vi fortsette å legge frem og diskutere medieestetiske tekster.

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 1. apr. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Forskningsområdet Media Aesthetics ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminarer den første fredagen i hver måned. Våren 2016 vil vi fortsette å legge frem og diskutere medieestetiske tekster.

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 4. mars 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Forskningsområdet Media Aesthetics ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminarer den første fredagen i hver måned. Våren 2016 vil vi fortsette å legge frem og diskutere medieestetiske tekster.

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 5. feb. 2016 10:1517:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Media Aesthetics invites to a workshop about posthumanism on Friday, February 5th, from 10.00-17.00.

Tid og sted: 8. jan. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Forskningsområdet Media Aesthetics ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminarer den første fredagen i hver måned. Våren 2016 vil vi fortsette å legge frem og diskutere medieestetiske tekster.

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

Tid og sted: 8. jan. 2016 13:1515:00, Glassburet, IMK, Forskningsparken

Forskningsområdet Media Aesthetics ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminarer den første fredagen i hver måned. Høsten 2015 vil vi fortsette å legge frem og diskutere medieestetiske tekster.

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.