Medieestetisk arbeidsseminar

Gry Cecilie Rustad og Steffen Krüger legger fram utkast til artikkel om resepsjonen av NRKs dramaserie Skam og Skams etablering av transitional spaces på nett for målgruppen den retter seg mot.

Synne Bull legger fram "(not) in place: The Grid, or Cultural Techniques of Ruling Spaces» av Bernhard Siegert i Cultural techniques: Grids, filters, doors, and other articulations of the real, Fordham univ. press NY 2015

Forskningsområdet Medieestetikk ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminar den første fredagen i hver måned. Høsten 2016 vil vi fortsette å legge frem og diskutere medieestetiske tekster.

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

 

PROGRAM

Gry Cecilie Rustad og Steffen Krüger legger fram utkast til artikkel om resepsjonen av NRKs dramaserie Skam og Skams etablering av transitional spaces på nett for målgruppen den retter seg mot.

 

Synne Bull legger fram "(not) in place: The Grid, or Cultural Techniques of Ruling Spaces» av Bernhard Siegert i Cultural techniques: Grids, filters, doors, and other articulations of the real, Fordham univ. press NY 2015

 

Vi diskuterer eventuell deltakelse ved eller bidrag til workshop i Kabelvåg i slutten av april 2017.

Seminaret ledes av Ove Solum.

Publisert 24. juni 2016 14:18 - Sist endret 26. mars 2020 12:38