Medieestetisk arbeidsseminar

Jorunn Aarseth presenterer arbeidet med oppgaven “Forestillinger om døden i en teknologisk, mediert og akselerert virkelighet"

Timotheus Vermeulen presenterer teksten New Depthness, publisert i E-Flux magazine 1.12.15 og arbeidet med den upubliserte teksten Flat Film.

 

Forskningsområdet Medieestetikk ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminar den første fredagen i hver måned. 

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

Publisert 28. sep. 2016 17:20 - Sist endret 26. mars 2020 12:38