Medieestetisk arbeidsseminar

I. Karin Kukkonen presenterer arbeidet med ERC søknad

II. Andreas Ervik introduserer Michael Marders "Plant-thinking: A Philosophy of Vegetal Life"

Forskningsområdet Medieestetikk ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminar den første fredagen i hver måned. 

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

Publisert 7. nov. 2017 11:46 - Sist endret 26. mars 2020 12:38