Medieestetisk arbeidsseminar

I. Synne Tollerud viser prosjekt under utvikling med tittelen Zoom Blue Dot som skal presenteres på Meta.Morf biennalen. For mer informasjon vennligs se: http://metamorf.no/?project=bull-miletic

II. Karin Kukkonen introduserer Edvard Saids Intention and Method (1975)

Forskningsområdet Medieestetikk ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminar den første fredagen i hver måned. 

Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte.

 

Publisert 7. nov. 2017 11:47 - Sist endret 26. mars 2020 12:38