2019

Tidligere

Tid og sted: 6. des. 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

Andreas Nilsen Ervik presenterer utkast til konklusjon på doktoravhandlingen You Might Like This - Playful, Stupid, Cute and Funny Diversions.

 

Tid og sted: 1. nov. 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

Aud Sissel Hoel presenterer en artikkel med arbeidstittelen "Image/medium/machine/milieu: An operational approach to media theory".

Tid og sted: 11. okt. 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

Taina Bucher presenterer work in progress med arbeidstittelen "Facebook is Facebook".

Tid og sted: 6. sep. 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

I. Kim Wilkins presenterer en artikkel i utvikling.

II. Synne Tollerud Bull og Elisabeth Brun presenterer deres prosjekt i utvikling om "Environmental Humanities".

Tid og sted: 23. aug. 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

Liv Hausken innleder til en diskusjon om medieestetikk og geneaologi med utgangspunkt i kap.2 i Colin Koopmans bok Genealogy as Critique, "Three Uses of Genealogy" (2013).

Tid og sted: 7. juni 2019 13:1515:00, Glassburet (Rom 418), IMK

I. Gry C. Rustad presenterer work in progress.

II. Vi diskuterer HUMEVAL-budsjettet og framtidige prosjekt- og konferanseidéer for forskningsgruppen.

Tid og sted: 10. mai 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

I. Ove Solum presenterer work in progress som var ment å bli publisert i tilknytning til prosjektet “Scandinavian narratives of guilt”.

II. Bülent Somay presenterer work in progress med tittelen 'The End of Truth as We Know It: The Disintegration of the University Discourse'.

Tid og sted: 5. apr. 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

I. Ragnhild Tronstad presenterer sin artikkel "Opplevelser av nærvær: Formidling av interaktiv mediekunst".

II. Jørgen Alnæs diskuterer begrepene territorium og imaginative geography i forbindelse med hans avhandling.

Tid og sted: 1. mars 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

Elisabeth Brun presenterer et utdrag av hennes doktoravhandling «Sediments, Configurations and Gaps: topographies of place, mind and the moving image» (arbeidstittel)

Tid og sted: 8. feb. 2019 13:1515:00, Glassburet (Rom 418), IMK

Jon Inge Faldalen presenterer et work-in-progress utdrag av hans doktoravhandling ""Still Einstellung: Stillmoving Imagenesis".

Vennligst finn mer informasjon her.

Tid og sted: 4. jan. 2019 13:1515:00, Glassburet (Room 418), IMK

Vennligst finn mer informasjon her.