Medieestetisk arbeidsseminar

I. Kim Wilkins presenterer en artikkel i utvikling.

II. Synne Tollerud Bull og Elisabeth Brun presenterer deres prosjekt i utvikling om "Environmental Humanities".

Mer informasjon kommer snart.

Forskningsområdet Medieestetikk ved IMK, UiO, arrangerer arbeidsseminar den første fredagen i hver måned. Seminarene fungerer også som et sted for å diskutere egne prosjekter, tekster og forskningsobjekter.

Medieestetisk arbeidsseminar er åpent for alle interesserte!

Publisert 23. mai 2019 15:29 - Sist endret 26. mars 2020 12:38