English version of this page

POLKOM – politisk kommunikasjon

POLKOM-gruppa ved IMK forsker på politisk journalistikk, politiske kampanjer og valgkamp, strategisk kommunikasjon i politiske saker, og politisk retorikk i tradisjonelle og nettbaserte medier.

POLKOMs logo.

POLKOM-gruppa samler IMK-forskere som har fokus på politisk kommunikasjon. Gruppa driver POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon som er et virtuelt forskningssenter som også inkluderer eksterne medlemmer.

Sentret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet.

Gruppas arrangementer annonseres på nettsidene til POLKOM.

Publisert 31. mars 2020 09:11 - Sist endret 5. mai 2021 11:12