Profiler

Bildet kan inneholde: hår, øyenbryn, hake, panne, frisyre.
Publisert 20. juni 2019 12:49

Wilkins er fra Australia, og har studert film og litteratur. Hun er opptatt av krysningspunktene mellom disse feltene, og skal forske på ideologiske og kulturelle følger av å presentere byen Berlin på skjerm.

Bildet kan inneholde: Hår, Hake, Frisyre, Blond, Panne.
Publisert 5. juni 2019 13:45
Tirsdag 21. mai arrangerte Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) et FOU-møte om barn og digitale medier, i samarbeid med Barneombudet og Justisdepartementet.
Publisert 30. apr. 2019 13:52

Styret skal ha sektorovergripende ansvar for fornyelse av offentlig sektor, investeringsansvar for relaterte programmer og bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger rettet mot offentlig sektor.

Publisert 26. apr. 2019 16:26

The GLAMi Awards, tidligere kjent som The Best of the Web, ble delt ut i Boston tidligere denne måneden. Prisen anerkjenner de mest innovative bidragene til den internasjonale kulturarv-sektoren.

Publisert 2. apr. 2019 13:32

STREAM-prosjektet og Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ansetter Sundet som forsker i to år.

Publisert 23. jan. 2019 11:09

– Jeg liker å forske på mediebruk fra et hverdagsperspektiv, sier Krüger som også skal lede et undervisnings- og forskningsområde i prosjektet «Screen Politics».

Publisert 23. jan. 2019 10:12

Niamh forsker på hvordan barn tilegner seg digital kompetanse, for å leve et godt liv i et digitalt samfunn. Hun koordinerer prosjektet i samarbeid med professor Elisabeth Staksrud som er prosjektleder, og med de andre deltakerne i prosjektet.

Publisert 11. des. 2018 15:24

Khalid har bakgrunn fra Medietilsynet. Nå skal han forske på hvordan foreldre involverer seg i barns mediebruk.

Publisert 4. sep. 2018 13:02

Nå for tiden er Brandtzæg spesielt opptatt av chatbots, som er digitale assistenter som hjelper mennesker å navigere i automatiske dialogsystemer.

Publisert 28. aug. 2018 11:54

– Høsten er kort, og vi skal ha en ny instituttleder på plass fra 1. januar. Jeg prioriterer å holde trykket oppe på arbeidet med å heve kvaliteten på IMKs studietilbud og på prosesser for å få større tilslag på forskningssøknader, sier Marika Lüders.

Publisert 20. juni 2018 14:16

Som journalist har Jessica sett hvordan journalistikken i USA har endret seg i takt med utviklingen i sosiale medier over de ti siste årene.

Publisert 17. apr. 2018 09:46

Rune Karlsen har sin bakgrunn fra statsvitenskapen og har jobbet i flere år ved Institutt for samfunnsforskning. Nå skal han undervise i politisk kommunikasjon, og blant annet forske på hvordan digitalisering endrer betingelser for dette fagområdet.

Publisert 13. feb. 2018 09:58

Anjas forskningsinteresser har alltid ligget i området mellom musikk og medier. Nå skal hun forske på hvordan ulike bransjeaktører jobber for å møte konkurransen i musikkmarkedet.

Publisert 12. feb. 2018 15:58

Ekaterina er utdannet journalist fra Moskva. Ved IMK skal hun forske på hvordan barn og unge kommuniserer med kunstig intelligens.

Publisert 13. sep. 2017 10:00

Rødje bor til daglig i København, og skal jobbe 50% fra september ut året. Fra nyttår tiltrer han i full stilling, og skal undervise i flere fag.

Publisert 22. aug. 2017 16:48

– Jeg ønsker å gi studentene variert, aktiviserende og engasjerende undervisning og god oppfølging gjennom studiene. Det sier Østby som har lang erfaring fra IMK, og som nå skal i gang med undervisning på flere emner.

Publisert 6. mars 2017 14:30

Milan er italiensk og er Assistant Professor ved Universitetet i Amsterdam i nye medier og digital kultur. Hun jobber for tiden med et 5-årig EU-prosjekt, og hun rådgir regjeringer og ikke-kommersielle organisasjoner om nettbruk.

Publisert 8. feb. 2017 14:04

Vermeulen (f. 1983) har doktorgrad i film og TV fra universitetet i Reading, UK. Han skal forske på blant annet metamodernisme, og undervise i audiovisuell estetikk. Som nederlender er han dessuten glad i skøyteløp.

Publisert 23. jan. 2017 13:54

Krumsvik ønsker å bidra til at IMK setter et tydeligere fotavtrykk både i internasjonal forskning og i den norske samfunnsdebatten.

Publisert 17. aug. 2016 15:16

– Aina Nessøe fikk jobben i konkurranse med mange andre høyt kvalifiserte søkere, men hun pekte seg ut, sier instituttleder Terje Rasmussen.

Publisert 11. mai 2016 10:42

– Jeg er interessert i hvordan mennesker opplever medier og teknologi, sier Marika Lüders som er tilsatt som førsteamanuensis i medieinnovasjon fra 1. mai.