Marika Lüders er instituttleder ved IMK høsten 2018

– Høsten er kort, og vi skal ha en ny instituttleder på plass fra 1. januar. Jeg prioriterer å holde trykket oppe på arbeidet med å heve kvaliteten på IMKs studietilbud og på prosesser for å få større tilslag på forskningssøknader, sier Marika Lüders.

Marika Lüders (Foto: Ellen Evju Jahr)

Viktige endringer på studieprogrammene i høst

Dette er en svært viktig høst fordi instituttet høsten 2019 implementerer endringer både på BA- og MA-nivå. Bachelorstudentene kommer til å møte et oppdatert studieprogram med bedre oppfølging.

– Vi ønsker velkommen til første kull med masterstudenter i Screen Cultures. Vi endrer profilen på Master-studieretningen Nordic Media til Political Communication: Nordic Perspectives. Og vi skal selvfølgelig fremdeles ha et svært godt tilbud til masterstudentene i Medievitenskap og i Journalistikk, fortsetter instiuttlederen.

Lüders har full tillit til undervisningsleder Maria Utheim og staben som er involvert i å drive dette arbeidet.

– Dette er rett og slett en periode der vi må komme i mål med store endringer i studietilbudet vårt.

Ønsker flere eksternt finansierte prosjekter

Marika Lüders  er fungerende instituttleder og forskningsleder. IMK har gjennom mange år hatt som mål å utvide porteføljen av eksternt finansierte prosjekter til også å inkludere prosjekter finansiert av EU og ERC.

-  Vi har gode forskningsgrupper på plass, men skulle sett at finansieringen av disse gruppene resulterte i flere eksternt finansierte prosjekter. Mitt mål er derfor at søknader vi jobber med denne høsten holder en kvalitet som gjør at de kan hevde seg.

Lang erfaring med søknadsskriving

-  Denne høsten har vi søknadsinitiativer på gang både til SAMRISK og til H2020, sistnevnte riktignok med frist først i mars 2019. Jeg har mange års erfaring som forsker og seniorforsker ved SINTEF – jeg kan søknader, særlig når det gjelder søknadsideer som adresserer vår tids samfunnsutfordringer, avslutter Marika Lüders.

Av Olaf Christensen
Publisert 28. aug. 2018 11:54 - Sist endret 28. aug. 2018 11:54