Ny førsteamanuensis: Petter Bae Brandtzæg forsker på forholdet mellom menneske, samfunn og ny teknologi

Nå for tiden er Brandtzæg spesielt opptatt av chatbots, som er digitale assistenter som hjelper mennesker å navigere i automatiske dialogsystemer.

Petter Bae Brandtzæg (Foto: privat)

– Vi ser i dag utviklingen av et fundamentalt skifte i grensesnittet til internett. Mennesker vil i økende grad navigere på internett ved hjelp av digitale assistenter, som er basert på automatiske dialogsystemer. Dette vil endre måten vi kommuniserer med data og informasjon på internett. Slike digitale assistenter karakteriseres ofte som chatbots, sier Brandtzæg.

Fra apper til chatbots støttet av kunstig intelligens

Chatbots samhandler med mennesker i naturlig språk og er støttet av kunstig intelligens. Chatbots blir derfor en ny måte å få tilgang til informasjon og tjenester. Ennå gjøres de fleste interaksjoner mellom mennesker og teknologi igjennom navigering på web og i såkalte apper. Men, chatbots støttet av kunstig intelligens vil med stor sannsynlighet endre radikalt på dette innen kort tid.

– Jeg mener derfor vi må fornye vår forståelse av menneske-maskin samspill, gjennom en større forståelse av hvordan mennesker i fremtiden vil kommunisere med intelligente maskiner eller chatbots, fortsetter Brandtzæg.

Petter Bae Brandtzæg er prosjektleder i prosjektet Social Health Boots på SINTEF.

Dette innebærer et sterkere fokus på å forstå mennesker i relasjon med mange forskjellige aktører deriblant intelligente, autonome systemer som chatbots.

– I stadig større grad foregår våre digitale liv i nettverk der både mennesker og maskiner er selvstendige aktører. Dermed er det viktig å studere disse for å forstå hvilke konsekvenser dette har, og hvordan vi best mulig kan designe løsninger for ulike former for menneske-maskin nettverk. 

Involvert i to store prosjekter

Per i dag er Brandtzæg involvert i to større forskningsprosjekter som belyser noen av disse problemstillingene med støtte av Forskningsrådet, gjennom henholdsvis HELSEVEL og IKTPLUSS. Samarbeidspartnere er blant annet Senter for Kunstigintelligens ved Universitetet i Agder (CAIR – Centre for Artificial Intelligence Research – UiA).

Forskning og undervisning

I tillegg til forskning på chatbots og kunstig intelligens, har Brandtzæg forsket på sosiale medier siden 2005. Foreløpig underviser han i journalistikk og medieregulering, med fokus på sosiale mediers rolle, faktasjekktjenester og tillit til mediene.

Mye god erfaring fra SINTEF

Brandtzæg har jobbet ved SINTEF Digital i 18 år og han fortsetter der i en bi-stilling.

– SINTEF har gitt meg en unik innsikt i det å arbeide både tungt akademisk, og det å jobbe med forskning mer anvendt og industrirettet. Jeg tar med meg erfaringer med å jobbe med ulike akademiske og industrielle partnere rundt omkring i hele Europa etter deltagelse i diverse innovasjonsprosjekter i EUs rammeprogram og Horizon2020.

Mange av disse prosjektene har handlet om å fremme konvergens mellom forbrukerelektronikk, kringkasting og telekommunikasjon for å videreutvikle voksende næringer innen interaktive medier og fremtidens kreative industri innen digital opplevelse.

Hvorfor valgte du IMK?

– Forskningen og undervisningen som gjøres ved IMK er svært relevant for det jeg er interessert i. Instituttet har et sterkt miljø innen medieinnovasjon, politisk kommunikasjon og journalistikk, hvor jeg håper å kunne bidra. Jeg har dessuten samarbeidet tett med flere på IMK over en årrekke, slik som Marika Lüders og Elisabeth Staksrud spesielt.

– En annen viktig grunn til at jeg valgte IMK, var fordi det gir meg en mulighet til å jobbe tettere med studenter, avslutter Brandtzæg.

Av Olaf Christensen
Publisert 4. sep. 2018 13:02 - Sist endret 6. sep. 2018 15:09