Rune Karlsen er ny førsteamanuensis ved IMK

Rune Karlsen har sin bakgrunn fra statsvitenskapen og har jobbet i flere år ved Institutt for samfunnsforskning. Nå skal han undervise i politisk kommunikasjon, og blant annet forske på hvordan digitalisering endrer betingelser for dette fagområdet.

Rune Karlsen (Foto: Polkom)

Rune Karlsen har hovedfag og PhD i statsvitenskap. Han har vært forsker ved Institutt for samfunnsforskning siden 2013. Fra 2009 til 2013 var han postdoktor på Institutt for statsvitenskap, UiO, og før dette var han stipendiat på Institutt for samfunnsforskning fra 2005 til 2009.

– Jeg har også vært redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning siden 2015. I tillegg har jeg grunnfag i medievitenskap, sier Rune Karlsen.

Leder for to NFR-prosjekter

Han leder for tiden to prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet: Prosjektet Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach, samt prosjektet Growth, Integration and Coordination in Executive Government. Han har også vært en sentral deltaker på valgprosjektet siden 2005, og har ansvaret for delprosjektet om politisk kommunikasjon, der man i særlig grad studerer valgkamp. Valgprosjektet er prosjektet som er lokalisert ved Institutt for samfunnsforskning og har studert valg i Norge siden 1957. Det omtales også som valgforskningsprosjektet eller valgforskningsprogrammet.

– Jeg skal først og fremst undervise i emner tilknyttet politisk kommunikasjon. Mer presist har jeg fått ansvaret for et nytt masteremne i politisk kommunikasjon som skal gå fra høsten. I tillegg er jeg glad i å veilede masterstudenter, sier Rune Karlsen.

Endrede betingelser for politisk kommunikasjon

– I hovedsak vil jeg forske på hvordan digitalisering endrer betingelser for politisk kommunikasjon. For eksempel i prosjektet "Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach" som jeg leder, skal jeg sammen med kolleger studere i hvilken grad og hvordan nyhetsbruk endres over tid, og hvilke konsekvenser dette har for blant annet politisk kunnskap, fortsetter Karlsen.

I valgprosjektet skal han sammen med gode kolleger, blant annet studere hvordan mediebruk i valgkampen påvirker ulike typer tillit, både til mediene og politiske institusjoner, samt hvordan mediedekningen påvirker det som kalles partienes sakseierskap.

– I tillegg skal vi i det helt nye prosjektet "Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy" studere hvordan sosiale medier gir politikere og andre opinonsledere mulighet til å endre medienes tolkningsrammer rundt nyhetssaker, og undersøke hva slags effekt dette har på publikum, avslutter Rune Karlsen.  

Av Olaf Christensen
Publisert 17. apr. 2018 09:46 - Sist endret 18. apr. 2018 16:04