Barneombudet åpnet heldagsmøte om barn og digitale medier

Tirsdag 21. mai arrangerte Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) et FOU-møte om barn og digitale medier, i samarbeid med Barneombudet og Justisdepartementet.
Bildet kan inneholde: Hår, Hake, Frisyre, Blond, Panne.

Barneombud Helga Bejer Engh (Foto: Ellen Evju Jahr).

Møtet var en del av IMKs initiativ for å etablere et sterkt nasjonalt FOU-nettverk på området barn, unge og medier.

Hensikten med møtet var å presentere oppdatert forskning, og for forskere å møte problemstillinger.

Barneombud Helga Bejer Engh åpnet møtet, og dagen var fylt av et tett program med innlegg og diskusjoner fra ulike aktører i arbeidslivet som jobber med barn og digitale medier.

En vinn-vinn situasjon

– Vi er veldig glade for og opptatt av å få til et godt nasjonalt samarbeid med aktører også utenfor akademia. For oss som forsker på barn, unge og nettbruk er det viktig å formidle hva vi finner slik at de som jobber i feltet med barn og unge kan bruke denne innsikten i sitt praktiske arbeid, sier professor i medievitenskap Elisabeth Staksrud.

– Dette gjelder blant annet på områder som digital mobbing og sexting (å sende og motta seksuelle bilder og meldinger). Tilbake får vi nyttige tilbakemeldinger, innspill og spørsmål som igjen genererer nye hypoteser vi kan utvikle og teste. En vinn-vinn situasjon!

Se hele programmet her (lenke)

I tillegg til en rekke forskere fra flere universiteter og høyskoler i Norge, deltok representanter fra både offentlig forvaltning og frivillig sektor:

 • Helsetilsynet
 • Datatilsynet
 • Medietilsynet
 • Forbrukertilsynet
 • Barneombudet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Politiet
 • Konfliktrådet
 • Foreldreutvalget i grunnskolen
 • Departementer
 • Redd Barna
 • Røde Kors
 • Barnevakten
Det var godt oppmøte på seminaret. (Foto: Ellen Evju Jahr)
Av Ellen Evju Jahr
Publisert 5. juni 2019 13:45 - Sist endret 5. juni 2019 14:17