Professor Eli Skogerbø skal lede porteføljestyret Demokrati, styring og fornyelse hos Forskningsrådet

Styret skal ha sektorovergripende ansvar for fornyelse av offentlig sektor, investeringsansvar for relaterte programmer og bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger rettet mot offentlig sektor.

Eli Skogerbø (Foto: IMK)

– Jeg er glad for utnevnelsen - det er et stort og viktig tverrfaglig område med mange svært dyktige fagfolk og mange forskningsstrategiske utfordringer, sier Eli Skogerbø.

Styret har følgende medlemmer:

 • Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder
 • Moa Bjørnson, Træna kommune, Træna  
 • Dag Arne Christensen, NORCE, Bergen 
 • Matz Dahlberg, Uppsala universitet, Sverige
 • Eva Falleth, NMBU, Ås
 • Gunnar O. Hæreid, Fylkesmannen i Vestland, Leikanger
 • Olav Lysne, Simula Metropolitan, Bærum
 • Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg
 • Mark Rhinard, Stockholms universitet, Sverige
 • Lise Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen, Bergen
 • Anne Cathrine Østebø, Validé, Stavanger

Forskningsrådet har 15 porteføljestyrer. Hvert av dem har ansvar for en portefølje av programmer og andre aktiviteter innenfor et tematisk område eller et fagområde. Porteføljestyrene har disse oppgavene:  

 • bidra til å sette i verk forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde
 • planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • beslutte tildeling av forskningsmidler
 • sikre effekter av investeringene 
 • gi råd til Forskningsrådets administrasjon
Av Olaf Christensen
Publisert 30. apr. 2019 13:52 - Sist endret 5. des. 2019 12:37