Steffen Krüger er ny førstelektor på prosjektet «Screen Cultures»

– Jeg liker å forske på mediebruk fra et hverdagsperspektiv, sier Krüger som også skal lede et undervisnings- og forskningsområde i prosjektet «Screen Politics».

Steffen Krüger (foto: privat)

Dette blir hans viktigste tema fremover: å utforske de politiske dimensjonene ved vår bruk av skjermer.

– Jeg har spesialisert meg innen psykososiale og psykoanalytiske tilnærminger til medier og kommunikasjon, og anser psykiske og sosiale fenomener som gjensidig betinget, forklarer han.

Skal utvikle forskning ut av undervisning

– I masterprogrammet på «Screen Cultures» vil vi - sammen med studentene - utvikle forskning ut av undervisning.

– Min undervisningsfilosofi - både generelt og i denne spesifikke sammenhengen - er å presentere større teoretiske perspektiver og så invitere studentene å puste liv inn i disse perspektivene med sine egne interesser og forskningsobjekter. Jeg vil ikke bare at studentene lærer fra meg; jeg vil også lære fra studentene, understreker han.

Krüger har en magistergrad i litteratur- og kulturstudier med engelsk og postkolonial litteratur fra Freie Universitet Berlin, og en doktorgrad i medier og kommunikasjon fra samme sted.

De siste årene har han ledet det NFR-finansierte forskningsprosjektet «Online Interaction Forms» som postdoktor på IMK.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 23. jan. 2019 11:09 - Sist endret 23. jan. 2019 13:42