Khalid Ezat Azam er ny stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Living the Nordic model

Khalid har bakgrunn fra Medietilsynet. Nå skal han forske på hvordan foreldre involverer seg i barns mediebruk.

Khalid Ezat Azam (Foto: Olaf Christensen)

Khalid er utdannet sosiolog fra NTNU hvor han skrev masteroppgave om dataspill i 2011. De siste seks årene har han vært rådgiver hos Medietilsynet hvor han har arbeidet med oppgaver knyttet til barn og unges mediebruk. 

Khalid har særlig hatt ansvar for dataspill-feltet og har fått muligheten til å delta i mange interessante faglige fora for dataspill, slik som PEGI - Pan European Game Information.

Hva skal du jobbe med ved IMK?

– Stipendiatstillingen min er en del av «Living the Nordic model» som er en tverrfaglig forskningsgruppe som utforsker barndom i nordiske land. Gjennom mitt forskningsprosjekt skal jeg se nærmere på hvordan nordiske foreldre medierer barnas bruk av dataspill, forteller Khalid.

– Fra Medietilsynet er jeg vant til å tenke på dette som regulering eller grensesetting, men medierings-begrepet rommer flere måter foreldre kan involverer seg i barns mediebruk. Hensikten med prosjektet er å bidra med mer kunnskap om hva som kjennetegner nordiske foreldres fremgangsmåte, samt å undersøke hvilke verdier, normer og idealer dette bygger på, avslutter Khalid.

Av Olaf Christensen
Publisert 11. des. 2018 15:24 - Sist endret 11. des. 2018 15:24