2019

Publisert 2. apr. 2019 13:32

STREAM-prosjektet og Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ansetter Sundet som forsker i to år.

Publisert 23. jan. 2019 10:12

Niamh forsker på hvordan barn tilegner seg digital kompetanse, for å leve et godt liv i et digitalt samfunn. Hun koordinerer prosjektet i samarbeid med professor Elisabeth Staksrud som er prosjektleder, og med de andre deltakerne i prosjektet.