Niamh Ni Bhroin blir koordinator og forsker i prosjektet «Living the Nordic Model»

Niamh forsker på hvordan barn tilegner seg digital kompetanse, for å leve et godt liv i et digitalt samfunn. Hun koordinerer prosjektet i samarbeid med professor Elisabeth Staksrud som er prosjektleder, og med de andre deltakerne i prosjektet.

Niamh Ni Bhroin (foto: privat)

I tillegg inngår hun i forskningsgruppen «Barn, Unge og Medier», og er medlem av EU Kids Online-nettverket og senteret for forskning på medieinnovasjon (‘CrMI’). 

Bred tverrfaglig satsing

«Living the Nordic Model» er tverrfaglig, og inkluderer deltakere fra HF (IFIKK og IMK), Psykologisk institutt, Pedagogisk institutt, og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Niamh organiserer møter, workshoper og konferanser, samt bistår forskere med metodespørsmål, publisering og formidling.

En viktig oppgave er også å oppdatere prosjektets nettsted, og bidra til annen populærvitenskapelig forskningsformidling, for eksempel ved å skrive og publisere prosjektets nyhetsbrev.

– Som forsker skal jeg også utvikle og drive min egen forskning i prosjektet, sier Niamh.  Hun skal se på hvordan nordiske barn bruker digitale medier, og hvordan denne bruken påvirker sentrale verdier i den nordiske modellen, herunder autonomi, personvern og likestilling. Forskningen skal bidra til å utvide forståelsen av digital medborgerskap i en Nordisk sammenheng.

– Et sentralt element ved prosjektet er at stipendiatene og postdoktorene som jobber ved prosjektet sitter sammen på et felles kontor på IMK. Dette gir oss en fin måtte til å opprette både faglige og sosiale diskusjoner.

Niamh forklarer at hennes eget forskningsarbeid også er tverrfaglig, og baserer seg på teoretiske perspektiver og empirisk forskning knyttet til medievitenskap og pedagogikk.

I samarbeid med internasjonale kollegaer har hun gjennomført empiriske observasjoner og intervjuer med barn og pedagoger i norske og danske skoler, ungdomsklubber og vitenssentere.

Hun har undersøkt både barns forståelse av digitale medier, og lærernes syn på integrering av disse medier i undervisningssammenhenger.  Hun har også undersøkt hvordan kunstig intelligens og roboter kan integreres i utdanningssammenhenger.

– Dette er en videreutvikling av doktorgradsarbeidet mitt, hvor jeg undersøkte forholdet mellom medieinnovasjon og samfunnsinnovasjon.  Et av hovedfunnene fra prosjektet var at tilgang til å utvikle digitale ferdigheter var avgjørende for at prosjektdeltakerne kunne innovere og skape nye digitale løsninger.  Prosjektet ga meg også innsyn i mindre vellykkede aspekter ved den nordiske modellen– særlig med tanke på likestilling, integrering og minoriteters og urfolks perspektiv, avslutter hun.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 23. jan. 2019 10:12 - Sist endret 23. jan. 2019 13:42