Vilde Schanke Sundet skal forske på strømming

STREAM-prosjektet og Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ansetter Sundet som forsker i to år.

Vilde Schanke Sundet (Foto: Olaf Christensen)

Sundet har en doktorgrad fra IMK og har vært postdoktor ved Høgskolen i Innlandet, men har også erfaring som mediebyråkrat i Kulturdepartementet.

De siste årene har hun jobbet på to større forskningsprosjekter; ett om digitale produksjonskulturer i tv-bransjen med særlig fokus på nettdrama og fankultur, og ett om hvordan digitalisering og globalisering endrer mediebransjen og hvilke konsekvenser dette har for mediepolitikken.

– Det siste prosjektet er eid av Institutt for samfunnsforskning, så da har jeg sittet som gjesteforsker hos dem. Jeg har alltid hatt ett bredt interessefelt, med røtter i så vel medieindustri-studier, som studier av medieendring, mediepolitiske studier og studier av publikum og fans, forteller hun.

Hva skal du forske på i tilknytning til STREAM-prosjektet?

– I STREAM-prosjektet skal jeg sammen med en rekke andre flinke forskere analysere hvordan strømming påvirker kulturindustriene, det vil si musikkindustrien, film- og tv-industriene og bokindustrien, sier Sundet.

– Jeg skal særlig jobbe med hvordan strømming påvirker økonomien i de ulike bransjene og se på hvordan verdier skapes og fordeles.

Blant annet skal forskerne i gang med en større intervjuundersøkelse blant norske bransjeledere om hvordan de opplever disse problemstillingene.

– Jeg gleder meg til å jobbe videre med strømme-spørsmål og se på dette på tvers av ulike industrier. Jeg tror både industriene, og ikke minst vi som forskere, har mye å hente på å analysere sentrale utviklingstrekk på tvers, avslutter Sundet.

Av Olaf Christensen
Publisert 2. apr. 2019 13:32 - Sist endret 2. apr. 2019 13:32