English version of this page

Medieskadelighet

Webinar om medieskadelighet.

Bildet kan inneholde: tekst, tegnefilm, skrift, illustrasjon, design.

Foto: Adobe Stock

Webinaret er åpen for alle som interesserer seg for forskningsbaserte problemstillinger om hvordan barn og unge bruker digitale medier og hvordan dette kan føre til skadelige konsekvenser for dem.

Meld deg på webinaret i egen påmeldingslenke.

Program

 • 1000-1015: Velkommen til møte, info om programmet og ‘hva er en medieeffekt?’ (Elisabeth Staksrud)
 • 1015-1035: Kunnskapsoppsummering: Oversikt over forskning om skadelige medieeffekter på barn og unge (Niamh Ní Bhroin og Siri Hausland Folstad)
 • 1035-1050: Medieskadelighet: Introduksjon til utvalget for å verne barn mot skadelig medieinnhold med Jon Wessel-Aas, leder av utvalget
 • 1050-1110: Ny forskning om barns erfaringer med seksuelle meldinger fra EU Kids Online (Monica Barbovschi)
 • 1110-1130: Spørsmål og svar 'fra salen'
 • 1130: Slutt

Etter webinaret organiserer vi et nettverksmøte hvor vi inviterer de som jobber i feltet til en oppdatering om arbeidet mot internett overgrep på barn og unge og behovet for forskningsbasert kunnskap på dette området.

Programmet for nettverksmøtet

 • 1200-1210: Åpning av nettverksmøtet (Elisabeth Staksrud)
 • 1210-1240: Tuva Marie Dalheim og Lisa Øyen Fjøsna fra Kripos - Internett overgrep mot barn og unge i Norge
 • 1240-1255: Oppdateringer fra feltet:
  • Kristin Billberg fra Justisdepartementet om arbeid med strategi mot internett overgrep på barn og unge;
  • Lars Roar Frøyland fra OsloMet om arbeid med kunnskapsoppsummering om nettovergrep på barn; og,
  • Marianne Neraal fra Facebook om arbeid med barns trygghet og sikkerhet.
 • 1255-1305: Spørsmål og svar
 • 1305 Breakout grupper for å diskutere videre arbeid og kunnskapsbehov.
 • 1320 Oppsummering om diskusjoner i breakout gruppene i plenum, samt informasjon om neste møte
 • 1330 Slutt

Profiler til de som skal delta i webinaret

Elisabeth Staksrud: er en norsk medieforsker og professor ved instituttet for medier og kommunikasjon på universitetet i Oslo. Elisabeth hadde ansvaret for den norske delen av EU-prosjektet EU Kids Online. Undersøkelsen gikk ut på å utforske risikoene og mulighetene barn i EU-land eksponerer seg for. Hennes faglige kompetanse er innenfor barn, unge og nye medier, trygg bruk og risiko/regulering/rettigheter, moralsk panikk, medieregulering, sensur og ytringsfrihet, institusjonalisert individualisering, forskningsetikk, og mediepåvirkning.

 


Jon Wessel-Aas:
norsk advokat som har møterett for høyesterett og som særlig arbeider med medierett. Jon er også leder i advokatforeningen. Jon har tatt sin utdanning som jurist ved UiO, men har tidligere tatt en Bsc i internasjonale relasjoner ved London School of Economics and Political Science i London.

 

 

Niamh Ní Bhroin: jobber som forsker på instituttet for medier og kommunikasjon. Niamh forsker på digital inkludering, medieinnovasjon og forskningsetikk. Spesielt er hun interessert i hvordan minoritets- og urfolksbarn og ungdom bruker digitale og sosiale medier. Hun forsker på medieinnovasjon ved bruk av teorier og begreper relatert til digital inkludering som deltakelse.

 

 

Siri Hausland Folstad: vitenskapelig assistent ved universitetet i Oslo. Der jobber hun med å formidle informasjon fra EU-prosjektet ySKILLS til norske aktører. I tillegg holder Siri på med en litteraturanalyse om medieskadelighet og barn og unge, som et oppdrag for kulturdepartementet. Siri har en Master of Research in Psychology fra universitetet i Manchester, hvor hun har publisert to tidsskrifter innenfor psykologiske temaer.

 

Monica Barbovschi: forsker ved instituttet for medier og kommunikasjon på UiO. Sammen med Elisabeth Staksrud arbeider hun med den norske delen av EU Kids Online prosjektet. I tillegg er hun forsker på instituttet for sosiologi ved det romanske akademiet, og er medlem av den romanske forskergruppen for EU Kids Online prosjektet. I tillegg har hun koordinert UEFISCDI-prosjektet ‘young teams’: “friendship quality in the age of online social networks: the use and misuse of personal data among Romanian adolescents” (2015-2017), som ble finansiert av den romanske regjeringen.

Publisert 23. sep. 2020 09:27 - Sist endret 8. aug. 2022 11:01