Digitox: Delstudier / substudies

Listen blir oppdatert.

The list will be updated.

Historical studies and discourse analysis (WP1)  

Tittel på studie/området 

Title English 

Contact  

Historisk om mediemotstand  

Historical perspectives on media resistance 

Trine Syvertsen 

Avhengighet og avhengighetsbegrepet  

Media addiction, historically and today 

Faltin Karlsen 

Diskursanalyse av tekster om frakobling og digital detox  

Discourses of digital detox and disconnection  

Karin FastGunn EnliFaltin KarlsenHallvard Moe,  

Ole Jacob MadsenTrine Syvertsen 

Policy studies (WP1) 

Studie av politiska reaktioner och perspektiv på digital frånkoppling 

Study of political reactions to and perspectives on digital disconnection 

Karin FastGunn Enli 

  

Industry studies (WP2) 

Digital frånkoppling som arbetsideal och praktik 

Digital disconnection as work ideal and practice 

 Karin Fast 

Den post-digitala arbetsplatsen: Coworking spaces som industri och rörelse (KaU) 

Hot desks in cool places: Coworking as post-digital industry and movement 

Karin Fast(André Jansson) 

Design og bruk av digital detox-apper: affordances og diskurser 

Design and use of digital detox apps: affordances and discourses 

Faltin Karlsen 

Aktører i medieindustrien: dilemmaer, utfordringer og ansvar 

Actors in the media and tech industry: Dilemmas, challenges and responsibilities 

Faltin Karlsen 

  

User studies, digital detox activism (WP3) 

Frakobling og digitale dilemmaer i småbarnstiden 

Disconnection dilemmas in the newborn period 

Brita Ytre-Arne 

Friluftsliv og frakobling: en studie av turisthytter 

Disconnection and media ambivalence in Norwegian mountain huts 

Trine Syvertsen 

  

Studie av organiserte detox-aktiviteter og fritidstilbud.  

Studies of organised detox activities, camps, retreats 

Detox experiences 

Faltin KarlsenTrine Syvertsen , Karin Fast 

Mediambivalens, frakoblings- og detoxerfaringer 

Media ambivalence. Disconnection experiences.  

Brita Ytre-ArneFaltin KarlsenTrine SyvertsenHallvard Moe 

  

PhD projects 

Digital frakobling: ungdom og sosial ulikhet 

Digital disconnection amongst adolescents, and the influence of social inequalities on motivations and practices of disconnection 

Mehri Agai, Universitety of Bergen 

Studie av lesevaner i endring og konsekvenser av digital lesing / digitale forstyrrelser for lesere og forlagsindustri  

Recreational reading and consequences of digital reading for the publishing industry in a world of digital distractions 

Kari Spjeldnæs, Kristiania University College  

  

Covid-19 studies 

Koronahverdagen: Frakobling og påkobling i en ekstraordinær situasjon 

Life in pandemic lockdown: Connection and disconnection in an extraordinary situation 

Brita Ytre-Arne , Trine Syvertsen 

Nyhetsbruk i Norge under koronapandemien (UiB) 

  

News use in Norway during the corona pandemic 

Brita Ytre-Arne , Hallvard Moe 

  

  

 

Publisert 26. nov. 2020 22:00 - Sist endret 29. jan. 2021 08:50