Masteroppgave? (Eller BA-oppgave?)

Har du lyst til å skrive oppgave om digital ambivalens eller digital detox? Her er noen mulige oppgavetema. Vi lenker også til masteroppgaver som er skrevet i tilknytning til prosjektet.

Foto: Colourbox
 • Analyse av medieinnhold, feks Instagram-sider eller blogger om digital detox
 • Intervjuer med mediebrukere om forholdet deres til digital teknologi eller strategier for å håndtere mediebruken
 • Analyse av arrangementer som for eksempel "Scroll-free september" eller "National unplugging day"
 • Analyse av forsøk på å klare seg uten sosiale medier eller smarttelefon
 • Analyser av erfaringer med apper for tidsstyring og selvkontroll, eller forhandlinger om skjermtid og normer for digital mediebruk i ulike situasjoner.
 • Erfaringer med å bruke gamle medier og teknologier som kontrast til dagens situasjon, for eksempel brettspill, "dum"-telefon
 • Analyse av selvhjelpsider eller litteratur som handler om digital detox
 • Analyse av mediedesign og måter å holde brukernes oppmerksomhet på
 • Mediepolitiske analyser, spørsmål om regulering av medieplattformene
 • Psykologiske eller medievitenskapelig perspektiver på dagens mediebruk
 • Kritikk av mediesituasjonen i litteratur, film eller kunstneriske uttrykk
 • Analyse av debatter om mobilforbud i skoler eller på andre offentlige arenaer

Aktuelle metoder kan være dagbok, intervju, fokusgruppe eller detox-eksperimenter. Det kan også være aktuelt å bruke diskursanalyse, analyse av dokumenter eller medieoppslag. 

Forskerne på digitox har også veiledet prosjekter på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og studentinnovasjonsprosjekter på andre læresteder. 

Publisert 25. feb. 2019 21:56 - Sist endret 7. sep. 2021 20:24