Bøker om mediemotstand og frakobling

 

Trine Syvertsen Digital Detox: The Politics of Disconnecting Emerald, 2020. Også tilgjengelig som lydbok. 

 

Trine Syvertsen: Media Resistance: Protest, Dislike, Abstention (book, open access), Palgrave, 2017.

Publisert 12. feb. 2020 15:04 - Sist endret 13. juni 2020 10:08