Election Processes, Liberation Movements and Democratic Change in Africa (avsluttet)

I dette prosjektet ble det spurt om hvorfor afrikanske frigjøringsbevegelser og pro-demokratiske bevegelser ikke klarte fullt ut å gjennomføre de demokratiske ambisjoner som var et så viktig element både for den anti-koloniale kampen og støtten til den pro-demokratiske bevegelsen.

Les mer om prosjektet på den engelske nettsiden.

Publisert 31. jan. 2011 13:51 - Sist endret 8. apr. 2011 11:15

Kontakt