English version of this page

Eukids Online II & III (avsluttet)

Prosjektet tar for seg forskjeller mellom europeiske land når det gjelder barns bruk av Internett, risiko og muligheter knyttet til denne bruken.

NB! Prosjektet føres videre gjennom prosjektet EU Kids Online IV.

Prosjektene tar sikte på å forklare slike forskjeller, samt komme med anbefalinger og råd til offentlige aktører som jobber med trygg bruk for barn og unge.

Om prosjektene

Prosjektene undersøker barns bruk av Internett og andre nettbaserte medier, hvilke muligheter og hvilken risiko slik bruk gir og hvilken kunnskap og rolle foreldrene har. Prosjektenes hovedlevering er en representativ, sammenliknbar undersøkelse fra 25 land basert på intervjuer med barn mellom ni og 16 år samt en av deres foreldre.

Mål

Å øke kunnskapen om europeiske barn og foreldres bruk, erfaring med risiko og trygg bruk av Internett og ny nettbasert teknologi, for å kunne informere og støtte en tryggere bruk av Internett for barn og unge.

Bakgrunn

Eukids II & III er et internasjonalt forskningsprosjekt som skal øke kunnskapen om barns bruk av Internett og informere europeiske og nasjonale aktører som jobber med trygg bruk problematikk og utvikling av policy op området.

Prosjektet bygger på Eukidsonline (2006-2009), og ledes av Professor Sonia Livingstone ved. LSE. Norsk koordinator i prosjektene er stipendiat Elisabeth Staksrud ved Institutt for Medier og Kommunikasjon.

Finansiering

Prosjektet er støttet av Eu-kommisjonens program for tryggere bruk av Internet (http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm). For øvrig bidrar alle prosjektets partnere med forskningstid.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom universiteter i 25 europeiske land. I tillegg har prosjektet et internasjonalt rådgivende panel.

Publisert 31. jan. 2011 13:52 - Sist endret 17. feb. 2020 12:29