To nye rapporter fra EU Kids Online Nettverket

EU Kids Online nettverket har utgitt to nye rapporter basert på en europeiske undersøkelse om hvordan barn i 19 land bruker Internettet.

To barn med headsett, mobil telefon og bærbar maskin

EU Kids Logo

Den første rapporten, 'The experiences of Norwegian youth (aged 9 to 17) with sexual content online' er skrevet av Monica Barbovschi og Elisabeth Staksrud. Rapporten kan lastes ned herfra.

Den andre rapporten, 'Children's experiences with Cyberhate' legger frem funn om barn (11-17) fra 10 europeiske lands - inkludert Norge, Tsjekkia, Finland, Flanders, Frankrike, Italia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia - erfaringer med digitale hatytringer. Rapporten er skrevet av Hana Machackova, Catherine Blaya, Marie Bedrosova, David Smahel og Elisabeth Staksrud og er tilgjengelig her.


For mer om de norske funnene se rapporten Tilgang, bruk, risiko og muligheter: Norske barn på Internett – Resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge, tilgjengelig her

Mer informasjon om det norske EU Kids Online-nettverket, se her; eller kontakt professor Elisabeth Staksrud.

Det norske EU Kids Online-nettverket deltar også i et bredere tverrfaglig forskningsprosjekt som heter «Living the Nordic Model», finansiert av UiO:Norden. Prosjektet undersøker nordisk barndom med særlig fokus på hvordan denne barndommen påvirkes av digitalisering, deriblant bruk av Internett. 

Følg oss

Følg oss for flere oppdateringer. Besøk www.eukidsonline.net for lenker til alle rapporter og informasjon om prosjektet. Følg oss på Facebook og Twitter, og send email til oss for oppdateringer. Spre gjerne denne meldingen videre til andre som interesserer seg for arbeidet vårt.

For flere funn, andre rapporter og tekniske detaljer, se www.eukidsonline.net

Publisert 27. apr. 2020 11:09 - Sist endret 10. mai 2022 13:11