Trygg bruk ressurser

På denne siden presenterer vi en oversikt over organisasjoner og aktører som arbeider med problematikk knyttet til trygg bruk av internett og andre digitale medier. Listen er ikke nødvendigvis fullstendig.

Medietilsynet Trygg bruk, Norges Safer Internet Centre.

Bruk Hue, skoleturné mot nettmobbing

Redd Barna, sider om nettvett

Barnevakten, organisasjon som gir råd om barn og medier

Kors på halsen, Røde kors’ hjelpetelefon for barn og unge

Barneombudet

Du bestemmer, Datatilsynets sider om personvern, nettvett og digital dømmekraft

Slettmeg.no, en råd og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett

Ung.no, sider om nettvett

FNs Barnekonvensjon

Publisert 4. des. 2015 13:46 - Sist endret 10. des. 2015 13:54