Digital mobbing

«Hun skrev at jeg var ei hore og sånn ting… så kom hun med en eldre venn, jeg tror hun var 17 år eller noe. De ropte til meg, og fortsatte å skrive fæle ting». Jente, 12.

Digital mobbing er et fenomen som bekymrer stadig flere. Våre undersøkelser viser at risikoen for å bli mobbet på nett er liten, men at skadepotensialet er stort. Digital mobbing skjer ofte i offentlige fora, som sosiale medier, men er samtidig – paradoksalt nok – vanskeligere for foreldre å fange opp enn «tradisjonell mobbing». Digitale medier gjør det i tillegg lettere å forbli anonym, dele sensitivt innhold, som for eksempel bilder, og fører til nye former for sosial ekskludering.

 

Les mer i EU Kids Onlines spesialrapport om digital mobbing og den interaktive hovedrapporten.

Publisert 4. des. 2015 13:46 - Sist endret 8. des. 2015 14:44