For presse

For pressehenvendelser, vennligst kontakt førsteamanuensis Elisabeth Staksrud eller postdoktor Tijana Milosevic. 

 

EU Kids Onlines interaktive hovedrapport gir en rask oversikt over de viktigste funnene fra den første EU Kids Online undersøkelsen. Utforsk gjerne vår hovedside www.eukidsonline.net. Her finner du samtlige rapporter, kronologisk og tematisk sortert, våre anbefalinger til aktører og lovgivere, nyhetsbrev, en YouTube-spilleliste på flere språk, en søkbar database med over 1500 artikler og studier samt en egen ressursbank for forskere som ønsker å ta i bruk forskningsopplegget vårt.

Publisert 4. des. 2015 13:56 - Sist endret 4. okt. 2019 14:47