For studenter

Hvem bestemmer hvilke nettsider barn har tilgang til? Hvordan kan vi bekjempe digital mobbing? Hva har kampen mot terrorisme å si for barn og unges ytringsfrihet og deltakelsesrett?

EU Kids Onlines forskning dekker slike spørsmål og mange flere. Barn og medier er et bredt forskningsfelt, med et utall forskjellige innfallsvinkler og implikasjoner for andre overgripende temaer.

Har du lyst til å utforske dette feltet tilbyr institutt for medier og kommunikasjon høsten 2016 kurset Pornography, Protection & Power: Internet Content Regulation - Protection or Censorship? Les mer om hva kurset innebærer og hvordan du kan søke ved å følge linken.

Publisert 8. des. 2015 13:35 - Sist endret 13. apr. 2016 10:36